Prog. alapismeretek követelményei

Féléves tematika

 • Programozási alapfogalmak: számítási probléma, algoritmus, program. Forrásprogramok fordítása / értelmezése. C fejlesztő környezetek. Adatok tárolása. Adattípus és változó. Egyszerű bevitel (input) és kivitel (output).
 • A programozás fázisai. A C nyelv elemi adattípusai. Kifejezés felépítése és kiértékelése. Vezérlési módok. Szerkezeti ábra fogalma. Szekvenciális vezérlés. Szelekciós vezérlések (egyszerű, többszörös, esetkiválasztásos). Ismétléses vezérlések (kezdőfeltételes, végfeltételes, számlálásos, hurok, diszkrét). Eljárásvezérlés. Függvényművelet. Rekurzió. A vetérlések megvalósítása C-ben. C programok szerkezete.
 • Összetett adattípusok, típusképzések. Pointer, pointeraritmetika. A kimenő és a be- és kimenő argumentumok kezelése. Tömb típus, pointerek és tömbök kapcsolata. String. Szorzat-rekord és egyesített-rekord típus, megvalósítás C-ben. Dinamikus változók és adatszerkezetek.
 • Függvényre mutató pointer. Bonyolultabb deklarációk. Típuskényszerítés.
 • A parancssorban lévő argumentumok kezelése.
 • Az I/O megvalósítási lehetőségei. Magas szintű és alacsony szintű I/O. Formatált I/O műveletek. Hozzáférés az adatállományokhoz.
 • A C előfeldolgozó: makrók, feltételes fordítás.

Követelmények

A gyakorlat látogatása kötelező. Hiányozni (igazoltan vagy igazolatlanul is) annyit lehet, hogy teljesíthető legyen a gyakorlat minimális követelménye (lásd lentebb). Órai ZH-t javítani/pótolni nem lehet (igazolással sem). Ezen kívül az órán elhangzottakat ismertnek tekintjük.

Félévközi számonkérések

 1. Kis dolgozatok: a hallgató csoportjának 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. heti gyakorlatain tetszőleges 7 alkalommal lehetséges ezek megírása. További pótlás, javítás nincs. Elérhető dolgozatonként legfeljebb 7 pont. A kis dolgozatok témaköre az addig megtartott előadások és gyakorlatok anyaga.
 2. Nagy zárthelyi dolgozat: a hallgató csoportjának 12. heti (2015. 11. 16-19.) gyakorlatán, mely pótolható vagy javítható a hallgató csoportjának 14. heti (2015. 11. 30. – 2015. 12. 03.) gyakorlatán. Elérhető legfeljebb 47 pont. A javítani kívánt dolgozat semmisnek minősül. További pótlás, javítás nincs. A nagy dolgozat témaköre az addig megtartott előadások és gyakorlatok anyaga.
 3. Gyakorlati tevékenység: az 1., 12., 14. hetek kivételével minden gyakorlaton, gyakorlatonként 0,5 pont. A gyakorlaton való jelenlétre önmagában nem jár pont. A gyakorlati tevékenységre akkor jár pont, ha a hallgató elsajátította az előző gyakorlatok tananyagát és annak felhasználásával önállóan megfelelően elvégzi a kitűzött feladatokat. Pótlás, javítás nincs.

Teljesítési feltételek

 1. Kis dolgozatokból és gyakorlati tevékenységből összesen legalább 27 pont összegyűjtése a lehetséges 54,5-ből, és
 2. Nagy zárthelyi dolgozatból legalább 23 pont elérése a lehetséges 47-ből.

Gyakorlati jegy

 • összegzésre kerül a kis dolgozatokban, nagy zárthelyi dolgozatban és a gyakorlati tevékenységgel elért pontszám,
 • az osztályzat kiszámítása:
  • 50-64 pont: elégséges (2),
  • 65-79 pont: közepes (3),
  • 80-89 pont: jó (4),
  • 90-101,5 pont: jeles (5).

További fontos tudnivalók

 • A számonkéréseken a hallgató köteles személyazonosságát igazolni. Amennyiben a diákigazolványban található fénykép alapján nem azonosítható egyértelműen, úgy köteles más érvényes fényképes igazolvánnyal is azonosítani magát.
 • A számonkérések során semmilyen segédlet nem használható.